Regulatoriska Pressmeddelanden
 
 
2021

2021-08-02: S2Medical AB (publ) tecknar distrubutionsavtal på den sydkoreanska marknaden

2021-07-26: Positiva resultat för Epiprotect i stor oberoende studie

2021-07-09: S2Medical AB (publ) slutför köpet av Curenc AB genom en riktad kvittningsemission

2021-07-08: S2Medical meddelar byte av Certified Adviser till Vator Securities


2021-07-08: S2Medical AB (publ) tecknar exklusivt distributionsavtal med Euroresearch s.r.l

2021-07-05: Ny rekordorder från Förenade Arabemiraten

2021-07-01: Positiva resultat för Epiprotect i ny oberoende studie

2021-06-23: Instagraft beviljas patentskydd i Japan och Kina

2021-06-01: Kommuniké från årsstämma 2021

2021-06-01: S2Medical AB (publ)s produkter ivaQ samt Epiprotect godkända för CE-märkning

2021-05-20: Delårsrapport januari - mars 2021 S2Medical AB (publ)

2021-05-03: Kallelse till årsstämma i S2Medical AB (publ)

2021-04-26: S2Medical AB (publ) publicerar årsredovisning för 2020

2021-03-23: S2Medical AB (publ) har erhållit den största beställningen av sårläkningsförbandet Epiprotect i Bolagets historia

2021-03-16: National Medical Products Administration ger Epiprotect marknadsgodkännande i Kina

2021-03-05: S2Medical AB (publ): Bokslutskommuniké 2020

2021-02-19: S2Medical AB (publ) tecknar exklusivt distributionsavtal för den sydafrikanska marknaden

2021-02-17: S2Medical AB (publ) säkrar leverans av skyddsutrustning till sjukvården för ca 800 000 SEK

2021-02-12: S2Medical AB (publ) vinner upphandling i Region Stockholm genom teckning av distributionsavtal med Ynolens AS

2021-02-04: S2Medical AB (publ)s företrädesemission registrerad - omvandling av BTA till aktier 


2020

2020-12-29: S2Medical AB (publ) vinner upphandling i Förenade Arabemiraten

2020-12-18: S2Medical AB (publ) expanderar i Europa och anställer en regional säljchef
 
2020-12-11: S2Medical AB (publ) tillförs ca 26,2 MSEK i kontanta medel dels genom en övertecknad företrädesemission dels genom beslutad övertilldelning​

2020-12-10: S2Medical AB (publ) säkrar leverans av skyddsutrustning för ca 600 000 SEK ​

2020-12-03: S2Medical AB (publ) har vunnit en upphandling av Epiprotect i Sverige till ett uppskattat värde av ca 4 500 000 SEK
 
2020-11-30: S2Medical AB (publ) vinner upphandling i Kuwait​

2020-11-27: S2Medical AB (publ) säkrar leverans av skyddsutrustning till sjukvården för ca 2 400 000 SEK

2020-11-23: S2Medical AB (publ) säkrar leveransavtal för försäljning av Epiprotect till Ministry of Health and Prevention i Förenade Arabemiraten​

2020-11-23: Delårsrapport juli - september 2020 S2Medical AB (publ)

2020-11-20: Handelsstarten i S2Medical AB:s teckningsrätter (TR B) och betald tecknad aktie (BTA B) startar tisdag 24 november​

2020-11-20: S2Medical AB (publ) publicerar informationsmemorandum i samband med Företrädesemission och teckningsperioden inleds

2020-11-18: S2Medical AB (publ) säkrar leverans av skyddsutrustning till sjukvården för ca 1 600 000 SEK

2020-11-11: Rättelse från idag, 11 november 2020 "S2Medical AB (publ) genomför offensiv företrädesemission av aktier om ca 21,2 MSEK."

2020-11-11: S2Medical AB (publ) genomför offensiv företrädesemission av aktier om ca 21,2 MSEK
 
2020-11-02: S2Medical AB (publ) vinner stor upphandling i Förenade Arabemiraten

2020-10-22: Positiva resultat för eiratex i biokompatibilitetsstudie

2020-10-12: S2Medical AB (publ) förvärvar teknologi för bekämpning av infektioner

2020-10-07: Patentskydd för unik tillverkningsteknologi i Kina

2020-10-05: Ny studie visar att Epiprotect läker brännskador på halva tiden jämfört med standardbehandling

2020-10-02: Den världsunika transplantationsutrustningen Instagraft® beviljas patent i USA

2020-09-09: S2Medical AB (publ) tecknar distributionsavtal för den bahrainska marknaden

2020-09-08: Testresultat bekräftar potential för eiratex som implantat

2020-08-28: Patentskydd för unik tillverkningsteknologi i USA

2020-08-24: EAPO meddelar patentskydd för instagraft-teknologin i Eurasien

2020-08-21: Delårsrapport april - juni 2020 S2Medical AB (publ)

2020-08-18: S2Medical AB (publ) säkrar leverans av sjukvårdsmaterial för ca 600 000 SEK

2020-08-17: S2Medical Ab (publ) har rekryterat en ny Chief Financial Officer

2020-08-12: Positiva resultat för Epiprotect i ny oberoende prospektiv studie

2020-07-24: Krav från tidigare distributör i Förenade Arabemiraten bedöms som grundlösa och alla krav på kompensation avvisas i sin helhet

2020-06-11: Kommuniké från årsstämma

2020-06-03: S2Medical AB (publ) säkrar leverans av sjukvårdsmaterial för ca 1,7 MSEK

2020-05-22: Delårsrapport januari - mars 2020 S2Medical AB (publ)

2020-05-15: S2Medical AB (publ) säkrar leverans av sjukvårdsmaterial för ca 4 MSEK

2020-05-14: Uppdatering av ordeläge samt informationspolicy gällande pågående COVID-19-pandemi

2020-05-13: Kallelse till årsstämma i S2Medical AB (publ)


- Fullmaktsformulär till S2Medical AB (publ) årsstämma den 11e juni 2020

2020-04-24: S2Medical AB (publ) publicerar årsredovisning för 2019

2020-04-23: Rättelse: Felaktig hänvisning till MAR i tidigare pressmeddelande "S2Medical AB (publ) meddelar nytt datum för årsstämma 2020

2020-04-23: S2Medical AB (publ) meddelar nytt datum för årsstämma 2020

2020-03-20: S2Medical AB (publ) erhåller order om ca 1 100 000 SEK

2020-03-19: S2Medical AB (publ) erhåller två ordrar om totalt ca 3 000 000 SEK


2020-03-17: S2Medical AB (publ) erhåller ny rekordorder om ca 7 600 000 SEK


2020-03-13: S2Medical AB (publ) erhåller ny order om ca 3 700 000 SEK


2020-03-13: S2Medical AB (publ) erhåller ny 
rekordorder om ca 4 000 000 SEK

2020-03-13: S2Medical AB (publ) erhåller rekordorder ca 2 500 000 SEK


2020-03-12: S2Medical AB (publ) erhåller order om ca 700 000 SEK


2020-03-11: S2Medical AB (publ) erhåller stororder värd ca 900 000 SEK


2020-03-06: S2Medical AB (publ): Bokslutskommuniké 2019


2020-03-02: Italienska myndigheter meddelar patentskydd för ivaQ-teknologin i Italien ​​


2020-02-26: OAPI meddelar patentskydd för instagraft-teknologin i Afrika​


 
2019

2019-12-18: S2Medical AB (publ) tecknar distributionsavtal för läkemedlet NexoBrid

2019-12-11: S2Medical AB (publ) erhåller ersättningsanspråk från tidigare distributör

2019-11-22: Delårsrapport juli-september 2019 S2Medical AB (publ)

2019-11-19: S2Medical AB (publ) tecknar distributionsavtal för den tyska marknaden

2019-11-16: PRV meddelar varumärkesskydd för ivaQ

2019-10-28: S2Medical AB (publ) har rekryterat en CFO

2019-09-26: S2Medical AB (publ) har erhållit största ordern av Epiprotect i Bolagets historia

2019-09-26: Komplettering av tidigare utskickat pressmeddelande S2Medical AB (publ) stärker försäljningen genom byte av distributör i Förenade Arabemiraten

2019-09-26: S2Medical AB (publ) stärker försäljningen genom byte av distributör i Förenade Arabemiraten

2019-09-25: S2Medical AB (publ) öppnar säljkontor i Mellanöstern

2019-08-30: PRV meddelar patent för instagraft-teknologin

2019-08-30: S2Medical AB (publ) med partners har beviljats ca 30 miljoner SEK i forskningsanslag för att utveckla en ny generation av sårläkningsmaterial
 
2019-08-26: S2Medical AB (publ) erhåller viktig order från referenssjukhus i Saudiarabien

2019-08-23: Delårsrapport April-Juni 2019 S2Medical AB (publ)

​2019-07-02 Stort framsteg för Epiprotect i Förenade Arabemiraten

2019-05-30 Beslut från Läkemedelsverket påverkar Epiprotect-serien i Sverige


2019-05-24: VD och Cheif Medical Officer köper aktier i S2Medical AB (publ)

2019-05-24: Patentet bakom den världsunika transplantationsutrustningen Instagraft® kommer att godkännas i Sydafrika

2019-05-23: Rättelse och komplettering av tidigare utskickat pressmeddelande S2Medical AB (publ):Delårsrapport för första kvartalet 2019

2019-05-23: S2Medical AB (publ) publicerar delårsrapport för första kvartalet 2019

2019-05-17: Kommuniké från årsstämma

2019-05-14: Resultat från pilotstudie publiceras i tidskriften Burns Open
 
2019-05-07: S2Medical AB (publ) tecknar distributionsavtal för den Omanska marknaden
 
2019-04-25: S2Medical AB (publ) publicerar årsredovisning för 2018

2019-04-17: Kallelse till årsstämma i S2Medical AB (publ)

Fullmaktsformulär till S2Medical AB (publ) årsstämma den 16 maj 2019


2019-04-11: S2Medical AB (publ) tecknar distributionsavtal för den Bahrainska marknaden

2019-04-09: S2Medical AB (publ) tidigarelägger publiceringen av årsredovisningen

2019-03-06: S2Medical AB (pub): Bokslutskommuniké 2018

2019-02-19: S2Medical tecknar viktigt distributionsavtal för den franska marknaden

2019-02-02: PRV kommer att bevilja patentansökan för Instagraft-teknologin

2019-01-29: SivlerSkog Group AB har avyttrat en mindre del av sitt innehav


2019-01-27: S2Medical AB (publ) rekryterar en av Sveriges främsta plastikkirurger

2019-01-22: S2Clinics första patient är läkt, vilket stoppar ett mer än två år långt lidande
 
2019-01-17: Genombrott i ett av S2Medicals utvecklingsprojekt: In vivo-tester av antimikrobiell peptid visar på stark effekt mot multiresistenta bakterier
 
2019-01-16: S2Medical AB (publ) påbörjar klinisk studie med den världsunika transplantationsutrustningen Instagraft® i syftet att bekämpa kroniska sår


2018
 
2018-12-19: S2Medical erhåller order från distributör i Saudiarabien

2018-12-17: S2Medical tecknar distributionsavtal för EpiprotectUlcer i Egypten
 
2018-12-12: S2Medical tecknar distributionsavtal för den colombianska marknaden

2018-11-30: PRV avser att godkänna patentansökan rörande instagraft

2018-11-19: S2Medical (publ) Delårsrapport Q3
 
2018-11-19: S2MEDICAL AB (publ): NYEMISSION ÖVERTECKNAD INFÖR LISTNING PÅ NASDAQ FIRST NORTH

2018-11-05: TECKNINGSPERIODEN I S2MEDICAL AB (publ) INLEDS INFÖR NOTERING PÅ NASDAQ FIRST NORTH

2018-10-17: KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I S2MEDICAL AB (publ)Övriga Pressmeddelanden

2021
2021-07-15: Storägaren SivlerSkog Group ökar sitt ägande i S2Medical AB (publ)

2020

2020-12-14: SivlerSkog Group försvarar sitt ägande i A-aktier i S2Medical AB (publ)s emission
 

2019

2019-04-13: S2Medical AB (publ) nominerade till bästa IPO 2018

 
2018
 
2018-10-10: S2MEDICAL TECKNAR AVTAL FÖR DEN TURKISKA MARKNADEN