Finansiell Kalender

Delårsrapport kvartal 3, 2020:                              23 nov 2020      

Bokslutskommuniké för 2020:                              5 mar 2021

Årsredovisning för 2020:                                       26 april 2021

Delårsrapport kvartal 1, 2021                                  20 maj 2021

Årsstämma 2021                                                      1 juni 2021

Delårsrapport kvartal 2, 2021                                 23 augusti 2021

Delårsrapport kvartal 3, 2021                                 23 november 2021

Bokslutskommuniké för 2021                                28 februari 2022