Bolagsstämmor

 

Årstämma 2021

Kallelse till årsstämma 2021

Poströstningsformulär
Årsredovisning 2020

Fullmaktsformulär

Tidigare bolagstämmor

2020-06-11

Protokoll från årsstämman 2020

2019-05-16

Protokoll från årsstämman 2019