Bolagsstyrning

Styrelse

Amin Omrani, Styrelseledamot (sedan 2018), Styrelseordförande (sedan 2019)

 

Allmänt: Amin Omrani är född 1983 och innehar en kandidatexamen inom industriell ekonomi med inriktning mot maskinteknik samt en master i logistik. Amin Omrani bedöms oberoende i förhållande till ägare, Bolaget och bolagsledningen.

 

Erfarenhet: Amin Omrani har en bakgrund från Serendipity-sfären där han agerat som affärsutvecklare, COO och slutligen VD för Serendipity Ixora AB (publ). Han är medgrundare till flertalet företag inom Serendipitygruppen och sitter i styrelsen i flera av dessa bolag.

 

Aktuellt innehav i S2Medical: Amin Omrani innehar 165 000 teckningsoptioner i S2Medical och 13 800 B-aktier via Zantoor AB.

Övriga uppdrag:
Bablio AB, styrelseordförande, vice VD
Nextseal AB, styrelseordförande
Serendipity Group AB, styrelseledamot

Serendipity Innovations AB, styrelseledamot
Serendipity Ventures AB, styrelseledamot
Swecure Europe AB, 
styrelseledamot

Swecure IPR AB, styrelseledamot
Zantoor AB, styrelseordförande, VD
 

Martin Zetterström, Styrelseordförande 2018-2019, Styrelseledamot sedan 2019

Allmänt: Martin Zetterström är född 1968 och är utbildad civilingenjör vid Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm. Martin Zetterström är även utbildad civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm. Martin Zetterström bedöms oberoende i förhållande Bolaget och bolagsledningen. Martin Zetterström bedöms icke oberoende i förhållande till ägare, då han är Vd för samt äger 172 024 A-aktier och 8 000 B-aktier i Arbona AB (publ). Arbona AB (publ) äger 100 procent av aktierna och rösterna i Arbona Growth AB. Arbona Growth AB äger 500 000 A-aktier och 1 069 000 B-aktier i S2Medical AB.

 

Erfarenhet: Martin Zetterström har en bakgrund från bland annat McKinsey & Co, Nordstjernan, Bergman & Beving och som Vd för Bright Group i Sverige. Har jobbat såväl som ägarrepresentant och styrelseledamot, samt i operativa befattningar i små och medelstora bolag. Är idag anställd som Vd för investeringsföretaget Arbona AB (publ).

 

Aktuellt innehav i S2Medical: 3000 B-aktier och 0 teckningsoptioner.

Övriga uppdrag:

AMZ Development AB, styrelseledamot, VD
Arbona AB (pub), extern VD

Arbona Fastigheter AB, styrelseledamot
Arbona Growth AB, styrelseledamot

Arbona Nordic AB, styrelseledamot
BG29 Holding AB, s
tyrelseledamot

Eroc Technology AB, styrelseledamot
Fastighetsbolaget KRot 3, s
tyrelseledamot, VD

Fastighetsbolaget Solbringen 2 i Åre AB, styrelseordförande

Johnsons i Åre El Aktiebolag, styrelseordförande

Merbona Dotter 1 AB, styrelseledamot, VD

Merbona Dotter 2 AB, styrelseledamot, VD

Merbona Invest AB, styrelseledamot, VD

Mindbanque AB, styrelseledamot

Oasca i Danderyd ekonomisk förening, styrelseledamot

Odin EttNio AB, styrelseledamot, VD

Servia AB, styrelseledamot

Siana AB, styrelseledamot

TCECUR Sweden AB (publ), styrelseledamot

 

Mårten Skog, Styrelseledamot och COO (sedan 2013)

Allmänt: Mårten Skog är född 1982 och innehar en masterutbildning inom medicinsk biologi och är en filosofie doktor kandidat inom molekylär fysik vid Linköping universitet. Mårten Skog bedöms inte oberoende i förhållande till ägare, Bolaget och bolagsledningen. Mårten Skog är anställd som COO och är även styrelseledamot i S2Medical.

 

Erfarenhet: Mårten Skog har tidigare varit forskare vid divisionen för regenerativ medicin vid Linköpings universitet. Mårten Skog har även en bakgrund som forskningsingenjör med fokus inom produktutveckling och kvalitetsanalys av implanterbara medicinska produkter.

 

Aktuellt innehav i S2Medical: 2 000 000 A-aktier och 2 500 000 B-aktier via ägarbolag[1] och 0 teckningsoptioner.

 

Övriga uppdrag:

Hénsus AB, styrelsesuppleant

Instagraft AB, styrelseleordförande, vice VD

SivlérSkog Empire AB, styrelseordförande

SivlerSkog Group AB, styrelseordförande

Fredrik Skog, Styrelseledamot (sedan 2020)

 

Allmänt: Fredrik Skog är född 1983 och utbildad läkare vid Univeristy of Debrecen samt specialist i ortopedi. Fredrik Skog bedöms oberoende i förhållande till ägare, Bolaget och bolagsledningen.

 

Erfarenhet: Fredrik Skog är VD och grundare av Aktiv Medicin, en specialistklinik inom ortopedi i Stockholm. Han har erfarenhet från business development inom medicin sedan 2011 samt har sedan 2016 varit styrelseledamot i Active Life Foundation.

 

Aktuellt innehav i S2Medical: Fredrik Skog innehar 140 B-aktier i S2Medical samt 930 B-aktier genom Ortima AB.

 

Övriga uppdrag:

Active Life Foundation, styrelseledamot

AHC Medical AB, styrelseledamot

Ortima AB, styrelseledamot

Cubus Nautica AB, styrelsesuppleant

Roland Frösing, Styrelseledamot (sedan 2018)


Allmänt: Roland Frösing är född 1960 och legitimerad läkare (MD) samt doktor i medicinsk vetenskap (PhD), Göteborgs Universitet. Roland Frösing bedöms oberoende i förhållande till ägare, Bolaget och bolagsledningen.

 

Erfarenhet: Roland Frösing har bred erfarenhet från läkemedelsbolag och medicinteknik inom områdena Medical Affairs, Market Access, Regulatory, Medical marketing & Business development sedan 1999, från bolag som Pfizer AB, Fujisawa, Astellas Pharma A/S och Mölnlycke Health Care AB. Roland Frösing arbetar som medicinsk konsult för Mediwound GmbH samt Abigo Medical AB.

 

Aktuellt innehav i S2Medical: Roland Frösing innehar 165 000 teckningsoptioner i S2Medical och 13 800 B-aktier via VIP-hälsan AB.

Övriga uppdrag:

Bostadsrättsföreningen Skäreleja-Varvet, styrelseledamot

Dykläkarna i Göteborg Handelsbolag, bolagsman
Marstrands Dyk & Skeppshandel AB, styrelseledamot

Marstrandsföretagarna & Co Ekonomisk förening, styrelseledamot
Neuroplastiskt Centrum i Marstrand AB, styrelseledamot
VIP-Hälsan Aktiebolag, styrelseledamot

Nina Bake, Styrelseledamot (sedan 2020)


Allmänt: Nina Bake är född 1982 och har en magisterexamen i industriell ekonomi samt examen från Chalmers entreprenörsskola. Nina Bake bedöms oberoende i förhållande till ägare, Bolaget och bolagsledningen.

 

Erfarenhet: Nina Bake var tidigare VD för det medicintekniska bolaget Episurf Medical AB och var då Stockholmsbörsens yngsta VD. Nina har stor erfarenhet från ledande befattningar inom startupföretag och är sedan 3 år tillbaks chef för DivisionX, Telias satsning inom digital hälsa.

 

Aktuellt innehav i S2Medical: Nina Bake har innehar inga aktier i bolaget.  

Övriga uppdrag:

Tactio Health Group, styrelseledamot

Ledning

Petter Sivlér, CEO (sedan 2013)

Allmänt: Petter Sivlér är född 1985 och innehar en masterutbildning inom medicinsk biologi. Petter Sivlér är anställd av Bolaget.


Erfarenhet: Petter Sivlér har en bakgrund inom CE risk management och som forskare vid Process Control Center AB.

 

Aktuellt innehav i S2Medical: Petter Sivlér innehar 3024 B-aktier direkt samt 2 000 000 A-aktier och 2 500 000 B-aktier via ägarbolag[2] och 0 teckningsoptioner.

Övriga uppdrag:

Atio AB, styrelsesuppleant

Hénsus AB, styrelseordförande

Instagraft AB, styrelseledamot, VD

SivlérSkog Empire AB, styrelseledamot

SivlerSkog Group AB, styrelseledamot

 

Mårten Skog, Styrelseledamot och COO (sedan 2013)

Allmänt: Mårten Skog är född 1982 och innehar en masterutbildning inom medicinsk biologi och är en filosofie doktor kandidat inom molekylär fysik vid Linköping universitet. Mårten Skog bedöms inte oberoende i förhållande till ägare, Bolaget och bolagsledningen. Mårten Skog är anställd som COO och är även styrelseledamot i S2Medical.

 

Erfarenhet: Mårten Skog har tidigare varit forskare vid divisionen för regenerativ medicin vid Linköpings universitet. Mårten Skog har även en bakgrund som forskningsingenjör med fokus inom produktutveckling och kvalitetsanalys av implanterbara medicinska produkter.

 

Aktuellt innehav i S2Medical: 2 000 000 A-aktier och 2 500 000 B-aktier via ägarbolag[1] och 0 teckningsoptioner.

 

Övriga uppdrag:

Hénsus AB, styrelsesuppleant

Instagraft AB, styrelseleordförande, vice VD

SivlérSkog Empire AB, styrelseordförande

SivlerSkog Group AB, styrelseordförande

 

Revisor

Vid bolagsstämman den 6 april 2018 valdes auktoriserad revisor Carl-Johan Sandberg vid M. Sandbergs Redovisning & Revision AB. Adress till M. Sandbergs Redovisning & Revision AB är Gamla Tanneforsvägen 16, 582 54 Linköping.

 

Informationspolicy

S2Medicals informationspolicy 181015

Bolagsordning

S2Medicals Bolagsordning 180716

 

Namn på Certified Adviser 

 

Partner Fondkommission AB (telefon 031-761 22 30, www.partnerfk.se)

[1] Mårten Skog äger 50% av SivlérSkog Empire AB som äger  31,7 procent av SivlerSkog Group AB som äger 39,8 procent av kapitalet samt kontrollerar 66,6 procent av rösterna i S2Medical (publ). 

[2] Petter Sivlér äger 50% av SivlérSkog Empire AB som äger  31,7 procent av SivlerSkog Group AB som äger 39,8 procent av kapitalet samt kontrollerar 66,6 procent av rösterna i S2Medical AB (publ).