EPIPROTECT® Safestop®

Safestop.png

FOTO:  BRIVA Linköping, Sverige

SafeStop® utvecklades för att blodstilla tagställen och exiderade sårytor men fungerar också bra vid många andra typer av ytliga kapillära blödningar. Membranets formbarhet och dess fysiska kontakt stoppar blödningar helt utan andra läkemedel. 

SafeStop® är extra fördelaktigt när adrenalinkompresser inte är ett bra behandlingsalternativ, exempelvis pga. systemiska effekter av adrenalin. 

Membranet är 21x17 cm och är helt fritt från animala och humana produkter.

Kontakta oss för mer information.